Home

Een leven lang leren met trainingen die werken! Op het gebied van management, communicatie en verkoop ondersteunen wij u graag in het behalen van uw (commerciële) organisatie doelstellingen. Onze naam is ook meteen de visie: het leveren van voordeel: - voor uw medewerker en de direct leidinggevende, - voor uw organisatie en- voor uw klanten Dat doen wij graag samen met u en onze experts.

Lees meer

Werkwijze

Advantage training en advies biedt geen standaard programma's. Het team bestaat uit een aantal adviseurs en trainers die hun ervaring hebben opgedaan in het bedrijfsleven. Ze zijn daardoor voor u in staat de kloof tussen de doelen en wensen van de organisatie en individuele doelstellingen te overbruggen. Ze begeleiden organisaties bij het vormgeven van de training of het advies en/of de implementatie daarvan. Na een zorgvuldige analyse wordt bepaald of trainen wel de oplossing is en zo ja, wie en welk programma daarvoor geschikt is. In het advies definieert de adviseur de concrete eindwaarden. Advantage training en advies is niet alleen bereid om het management van het traject op zich te nemen, maar ook om afgerekend te worden op het eindresultaat!

Lees meer

Doelstelling

Advantage training en advies heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de mate waarin mensen goed functioneren. Om dat te kunnen bereiken zijn onze trainers / coaches / adviseurs inzetbaar op drie gebieden van denken en mondeling communiceren. - Communicatie - Management - Sales Het is onze overtuiging dat het nooit "of - of", maar vrijwel altijd "en - en" is. Het één kan niet zonder het ander. Als iedereen zichzelf en zijn collega's als interne klanten zou zien en behandelen, zou er binnen organisaties veel tijd- en efficiencyvoordeel te behalen zijn. Vooropgesteld dat men externe klanten behandelt zoals de organisatie dat verwacht...

Lees meer